Trafik Yangın Deprem Saglık Kasko
Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan hayat sigortası, Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarındaki hayvanları her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklardan, kazalardan, doğal afetler sebebiyle meydana gelen zorunlu öldürmeler veya ölümlerinden sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan hayat sigortası, Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarındaki hayvanları her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklardan, kazalardan, doğal afetler sebebiyle meydana gelen zorunlu öldürmeler veya ölümlerinden sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.